แหลมทองห้างสรรพสินค้า

แหลมทอง

ที่อยู่

554 อาคารห้างแหลมทอง ช้อปปิ้งพลาซ่า ระยอง ชั้น 1 ยูนิต เอ 018 / 3 ถ. สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ( B2S )

โทรศัพท์

038-807-788