ไอที พลาซ่า [ไอที พลาซ่า โคราช]ร้าน

IT City

ที่อยู่

324 อาคารไอที พลาซ่า ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์

0-4427-1444